http://www.google.com
Start

Sveriges centrum för nollenergihus

Sveriges Centrum för Nollenergihus är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 anger passivhusnivå för byggnadens värmebehov och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera ditt passivhus!
www.nollhus.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

Nyheter från medlemmarna

Nyheter

2016-08-30

Remissvar Utkast till Miljöbyggnad 3

Läs hela pressmeddelandet

2016-08-16

Regeringens förslag på renoveringsstöd gynnar värmepumpar istället för mindre värmeförluster

Läs hela pressmeddelandet

2016-08-16

Boverkets nya remiss om verifiering av energikrav får tummen ner av SCN: Både energiberäkning och uppföljande mätning måste ingå

Läs hela pressmeddelandet