http://www.google.com
Start

Sveriges centrum för nollenergihus

Sveriges Centrum för Nollenergihus är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 anger passivhusnivå för byggnadens värmebehov och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera ditt passivhus!
www.nollhus.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

Nyheter från medlemmarna

Nyheter

2017-06-08

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg - Nollenergihus

Läs mer: Rättspsykiatriskt Centrum

2017-04-18

Svar till frågor om ett styrande krav på värmeförlusttal (VFT)

Läs mer: Till FAQ om VFT

 

2017-04-05

Delta i vår enkät om att fastställa krav för hållbart byggande!

Läs mer: Till Enkäten